Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kinh tế 24h: Hoán đổi căn hộ trong cải tạo, xây mới chung cư cũ?; sẽ giảm 20 - 50% tiền sử dụng đất