Kinh tế 24h: Có hay không gói kích cầu 8 tỉ USD?; Tiền thuế trong giá xăng có chấp nhận được?