Không góp đủ vốn điều lệ, xử lý thế nào?

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.