Người nước ngoài góp vốn 50 triệu đồng được ưu đãi tạm trú là quá thấp

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top