NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM (13.10):

Không để tư duy “nghiện” quản lý hành doanh nghiệp!

Doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ được xem là động lực phát triển kinh tế. Ảnh: P.V
Doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ được xem là động lực phát triển kinh tế. Ảnh: P.V