Khánh thành bến phà gần 80 tỷ đồng nối Đồng Tháp và Cần Thơ