Hải Phòng: Cầu Đăng mới khánh thành đã sạt đường dẫn

Cầu đăng mới khánh thành đã sạt đường dẫn. ảnh: ĐMS
Cầu đăng mới khánh thành đã sạt đường dẫn. ảnh: ĐMS
Cầu đăng mới khánh thành đã sạt đường dẫn. ảnh: ĐMS

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top