Hội nghị Tiểu ban Thủ tục Hải quan lần thứ 2 (SCCP2) trong khuôn khổ SOM 3 tại TPHCM ngày 20.8:

Hoàn thiện "Cơ chế một cửa quốc gia" trong APEC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top