HĐND TP. Hà Nội: Không lấy ngân sách bù tiền chênh mua nước sông Đuống

Mô hình Nhà máy nước sông Đuống. Ảnh: PV
Mô hình Nhà máy nước sông Đuống. Ảnh: PV
Mô hình Nhà máy nước sông Đuống. Ảnh: PV
Lên top