Nước sạch sông Đuống: Chưa được nghiệm thu đã bán cho dân sử dụng

Mô hình Nhà máy nước sông Đuống. Ảnh: PV
Mô hình Nhà máy nước sông Đuống. Ảnh: PV
Mô hình Nhà máy nước sông Đuống. Ảnh: PV
Lên top