Hạt gạo ngon nhất thế giới được trồng ở nơi trồng "bảo vật Quốc gia"

Cánh đồng lúa Măng Tá ở xã Đắk Na, huyện Tu Mơ Rông. Ảnh T.T
Cánh đồng lúa Măng Tá ở xã Đắk Na, huyện Tu Mơ Rông. Ảnh T.T
Cánh đồng lúa Măng Tá ở xã Đắk Na, huyện Tu Mơ Rông. Ảnh T.T
Lên top