Tồn tại "rừng trên giấy” ở Gia Lai là do chủ rừng sợ liên đới trách nhiệm

Gia Lai đang sửa lại Nghị quyết để giải quyết tình trạng "rừng trên giấy". Ảnh T.T
Gia Lai đang sửa lại Nghị quyết để giải quyết tình trạng "rừng trên giấy". Ảnh T.T
Gia Lai đang sửa lại Nghị quyết để giải quyết tình trạng "rừng trên giấy". Ảnh T.T
Lên top