Lao động tự do ở Gia Lai gặp khó khăn do COVID-19 được hỗ trợ tiền

Lao động tự do ở Gia Lai sẽ được hỗ trợ tiền để vượt qua khó khăn do dịch bệnh. Ảnh minh họa: T.T
Lao động tự do ở Gia Lai sẽ được hỗ trợ tiền để vượt qua khó khăn do dịch bệnh. Ảnh minh họa: T.T
Lao động tự do ở Gia Lai sẽ được hỗ trợ tiền để vượt qua khó khăn do dịch bệnh. Ảnh minh họa: T.T
Lên top