Hàng nghìn tấn củ cải, su hào đang chờ “giải cứu”

Những đống củ cải bị vứt bỏ vì không ai mua. Ảnh: P.V
Những đống củ cải bị vứt bỏ vì không ai mua. Ảnh: P.V
Những đống củ cải bị vứt bỏ vì không ai mua. Ảnh: P.V