Hai phương án xử lý hàng nghìn container phế liệu: Đã khả thi?

Ngăn chất thải, phế liệu không đáp ứng điều kiện vào Việt Nam. Ảnh: CAO NGUYÊN
Ngăn chất thải, phế liệu không đáp ứng điều kiện vào Việt Nam. Ảnh: CAO NGUYÊN
Ngăn chất thải, phế liệu không đáp ứng điều kiện vào Việt Nam. Ảnh: CAO NGUYÊN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top