Hải Phòng: Gần 1.500 tỉ đồng để chỉnh trang sông Tam Bạc

Gần 1.500 tỉ đồng được TP Hải Phòng chi để chỉnh trang sông Tam Bạc
Gần 1.500 tỉ đồng được TP Hải Phòng chi để chỉnh trang sông Tam Bạc
Gần 1.500 tỉ đồng được TP Hải Phòng chi để chỉnh trang sông Tam Bạc

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top