Giá vàng tiếp tục lao dốc, chênh lệch giá bị kéo rộng

Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới (quy đổi) tới 3,8 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: H.N
Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới (quy đổi) tới 3,8 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: H.N
Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới (quy đổi) tới 3,8 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: H.N
Lên top