Giá vàng được dự báo sẽ tiếp tục "tỏa sáng"

Giá vàng được dự báo sẽ tiếp tục đi lên trong thời gian tới. Ảnh: H.N
Giá vàng được dự báo sẽ tiếp tục đi lên trong thời gian tới. Ảnh: H.N
Giá vàng được dự báo sẽ tiếp tục đi lên trong thời gian tới. Ảnh: H.N
Lên top