Giá vàng thế giới hôm nay: Trụ vững đỉnh 4 tuần, nhà đầu tư “vội vàng” mua gom