Giá vàng thế giới hôm nay: Thông tin bất lợi, vàng chìm trong vùng giá thấp

Giá vàng hôm nay giao động quanh vùng giá thấp.
Giá vàng hôm nay giao động quanh vùng giá thấp.
Giá vàng hôm nay giao động quanh vùng giá thấp.