Giá lợn hơi ở mức cao, người chăn nuôi vẫn dè dặt tái đàn

Hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tái đàn phải đảm bảo an toàn sinh học. Ảnh: HAC
Hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tái đàn phải đảm bảo an toàn sinh học. Ảnh: HAC
Hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tái đàn phải đảm bảo an toàn sinh học. Ảnh: HAC
Lên top