EVNHANOI ra mắt “Hệ sinh thái chăm sóc khách hàng”

Các khách mời đang thử nghiệm ứng dụng mới của EVNHANOI. Ảnh: Hương Ánh.
Các khách mời đang thử nghiệm ứng dụng mới của EVNHANOI. Ảnh: Hương Ánh.
Các khách mời đang thử nghiệm ứng dụng mới của EVNHANOI. Ảnh: Hương Ánh.
Lên top