EVNHANOI đã xây dựng kịch bản cấp điện mùa khô

Công ty Điện lực Ba Đình lắp chụp máy biến áp Ngân hàng Công thương.
Công ty Điện lực Ba Đình lắp chụp máy biến áp Ngân hàng Công thương.
Công ty Điện lực Ba Đình lắp chụp máy biến áp Ngân hàng Công thương.
Lên top