Dựng hàng rào quy định mới, giá xe hết cửa giảm thêm sau 1.1.2018?