Doanh nhân mua và đề nghị Mr.Đàm ký tên lên tranh quý gây bức xúc dư luận là ai?