Doanh nghiệp “xin” tặng 23 tỷ đồng: Cơ quan chức năng có “dám” nhận?

Một doanh nghiệp bất động sản muốn được tặng lực lượng PCCC số tiền 23 tỷ đồng.
Một doanh nghiệp bất động sản muốn được tặng lực lượng PCCC số tiền 23 tỷ đồng.
Một doanh nghiệp bất động sản muốn được tặng lực lượng PCCC số tiền 23 tỷ đồng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top