Cháy xưởng sản xuất chổi ở TP.HCM, khói đen mù trời