Doanh nghiệp đổ tiền làm mạng xã hội: Tìm cơ hội trong muôn trùng thách thức

Trong khi mạng xã hội Gapo đã ra mắt cả hai phiên bản di động và máy tính thì Lotus mới chỉ sử dụng được phiên bản di động. Ảnh: PK
Trong khi mạng xã hội Gapo đã ra mắt cả hai phiên bản di động và máy tính thì Lotus mới chỉ sử dụng được phiên bản di động. Ảnh: PK
Trong khi mạng xã hội Gapo đã ra mắt cả hai phiên bản di động và máy tính thì Lotus mới chỉ sử dụng được phiên bản di động. Ảnh: PK
Lên top