Điều chỉnh thuế ôtô các loại, kẻ mừng người lo

Thị trường ôtô sắp có nhiều thay đổi về chính sách thuế. Ảnh HT
Thị trường ôtô sắp có nhiều thay đổi về chính sách thuế. Ảnh HT