Diễn đàn tìm "lối mở" cho sản xuất và tiêu thụ nông sản

Ông Nguyễn Quốc Toản-Quyền Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản thông tin về diễn đàn. Ảnh: Kh.V
Ông Nguyễn Quốc Toản-Quyền Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản thông tin về diễn đàn. Ảnh: Kh.V
Ông Nguyễn Quốc Toản-Quyền Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản thông tin về diễn đàn. Ảnh: Kh.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top