Xuất khẩu nông sản năm 2019 đặt mục tiêu 43 tỉ USD

Xuất khẩu gạo đạt mức tăng trưởng trong năm 2018. ẢNh: PV
Xuất khẩu gạo đạt mức tăng trưởng trong năm 2018. ẢNh: PV
Xuất khẩu gạo đạt mức tăng trưởng trong năm 2018. ẢNh: PV
Lên top