Điểm mặt những cổ phiếu tăng phi mã dù doanh nghiệp làm ăn bết bát

Nhiều công ty làm ăn bết bát nhưng cổ phiếu vẫn tăng phi mã.
Ảnh minh họa: Đ.Ngọc Thạch.
Nhiều công ty làm ăn bết bát nhưng cổ phiếu vẫn tăng phi mã. Ảnh minh họa: Đ.Ngọc Thạch.
Nhiều công ty làm ăn bết bát nhưng cổ phiếu vẫn tăng phi mã. Ảnh minh họa: Đ.Ngọc Thạch.
Lên top