Đem tiền ngân sách ra “phơi nắng”

Công trình Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố đã bị chậm tiến độ tới 4 năm. Ảnh: Reic.
Công trình Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố đã bị chậm tiến độ tới 4 năm. Ảnh: Reic.
Công trình Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố đã bị chậm tiến độ tới 4 năm. Ảnh: Reic.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top