Đại diện Bộ Công Thương "mất ghế" ứng viên HĐQT Sabeco

Chân dung dàn lãnh đạo 7 người của ThaiBev tại Sabeco (Ảnh: VietnamFinance)
Chân dung dàn lãnh đạo 7 người của ThaiBev tại Sabeco (Ảnh: VietnamFinance)
Chân dung dàn lãnh đạo 7 người của ThaiBev tại Sabeco (Ảnh: VietnamFinance)
Lên top