Daewon - Thuduc liên doanh với VMEP đầu tư dự án bất động sản 115 triệu USD tại Hà Nội

Hình ảnh buổi lễ ký kết hợp tác đầu tư giữa Deawon-ThuDuc và VMEP
Hình ảnh buổi lễ ký kết hợp tác đầu tư giữa Deawon-ThuDuc và VMEP
Hình ảnh buổi lễ ký kết hợp tác đầu tư giữa Deawon-ThuDuc và VMEP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM