Đà Nẵng đối diện nguy cơ đền bù 400 tỉ đồng cho nhà máy thép

Người dân xung quanh nhà máy thép Dana - Ý từng nhiều lần bao vây nơi này vì hoạt động sản xuất gây ô nhiễm. Ảnh: TT
Người dân xung quanh nhà máy thép Dana - Ý từng nhiều lần bao vây nơi này vì hoạt động sản xuất gây ô nhiễm. Ảnh: TT
Người dân xung quanh nhà máy thép Dana - Ý từng nhiều lần bao vây nơi này vì hoạt động sản xuất gây ô nhiễm. Ảnh: TT
Lên top