Đà Nẵng: Chấp nhận đụng chạm doanh nghiệp để thu hồi đất phục vụ dân

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa khẳng định lại chủ trương hỗ trợ DN, thu hút đầu tư, nhưng phải đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa khẳng định lại chủ trương hỗ trợ DN, thu hút đầu tư, nhưng phải đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa khẳng định lại chủ trương hỗ trợ DN, thu hút đầu tư, nhưng phải đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững
Lên top