Đà Nẵng bàn chuyện dời sân bay hay giữ lại?

Đà Nẵng bàn chuyện di dời sân bay để lấy quỹ đất. Ảnh: TT
Đà Nẵng bàn chuyện di dời sân bay để lấy quỹ đất. Ảnh: TT
Đà Nẵng bàn chuyện di dời sân bay để lấy quỹ đất. Ảnh: TT
Lên top