Cuộc chiến chống sâm Ngọc Linh giả

Sản phẩm sâm Ngọc Linh chưa được bán ra thị trường, tỉnh Kon Tum vẫn đang còn ươm giống. Ảnh: ĐÌNH VĂN
Sản phẩm sâm Ngọc Linh chưa được bán ra thị trường, tỉnh Kon Tum vẫn đang còn ươm giống. Ảnh: ĐÌNH VĂN
Sản phẩm sâm Ngọc Linh chưa được bán ra thị trường, tỉnh Kon Tum vẫn đang còn ươm giống. Ảnh: ĐÌNH VĂN
Lên top