PHÁT TRIỂN DIỆN TÍCH TRỒNG SÂM NGỌC LINH:

Tính toán sinh kế mới cho người dân

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình (bên phải) khuyến khích mô hình di thực sâm Ngọc Linh và các dược liệu quý tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam. Ảnh: TV
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình (bên phải) khuyến khích mô hình di thực sâm Ngọc Linh và các dược liệu quý tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam. Ảnh: TV
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình (bên phải) khuyến khích mô hình di thực sâm Ngọc Linh và các dược liệu quý tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam. Ảnh: TV
Lên top