Coteccons: Ban Kiểm soát nói Ban điều hành làm sai lệch báo cáo

Những tranh cãi giữa các nhóm cổ đông tại Coteccons tiếp tục căng thẳng trong những ngày gần đây. Ảnh: Coteccons
Những tranh cãi giữa các nhóm cổ đông tại Coteccons tiếp tục căng thẳng trong những ngày gần đây. Ảnh: Coteccons
Những tranh cãi giữa các nhóm cổ đông tại Coteccons tiếp tục căng thẳng trong những ngày gần đây. Ảnh: Coteccons
Lên top