Chuyên gia nói về việc doanh nghiệp bị hack email lừa hàng chục tỉ đồng

Tin tặc xâm nhập email doanh nghiệp để lừa tiền là chiêu thức không mới nhưng vẫn còn "hiệu quả" (ảnh minh họa).
Tin tặc xâm nhập email doanh nghiệp để lừa tiền là chiêu thức không mới nhưng vẫn còn "hiệu quả" (ảnh minh họa).
Tin tặc xâm nhập email doanh nghiệp để lừa tiền là chiêu thức không mới nhưng vẫn còn "hiệu quả" (ảnh minh họa).
Lên top