Chứng khoán: Thị trường đủ đề kháng trước đợt dịch COVID-19 mới?

Thị trường chứng khoán với VN-Index có khả năng đề kháng nhất định trước đợt dịch COVID-19 mới bùng phát trong cộng đồng. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Thị trường chứng khoán với VN-Index có khả năng đề kháng nhất định trước đợt dịch COVID-19 mới bùng phát trong cộng đồng. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Thị trường chứng khoán với VN-Index có khả năng đề kháng nhất định trước đợt dịch COVID-19 mới bùng phát trong cộng đồng. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top