Chứng khoán: Bắt đáy tại điểm nào trong nhịp điều chỉnh hiện tại?

Khả năng thị trường chứng khoán giảm điểm vẫn còn. Ảnh: Thế Lâm.
Khả năng thị trường chứng khoán giảm điểm vẫn còn. Ảnh: Thế Lâm.
Khả năng thị trường chứng khoán giảm điểm vẫn còn. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top