Chứng khoán: Hiệu ứng gây lo lắng “sell in May” đã hết hiệu nghiệm

Chỉ số chứng khoán trải qua tuần giao dịch đầu tiên của tháng "sell in May" tăng điểm. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Chỉ số chứng khoán trải qua tuần giao dịch đầu tiên của tháng "sell in May" tăng điểm. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Chỉ số chứng khoán trải qua tuần giao dịch đầu tiên của tháng "sell in May" tăng điểm. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top