Chứng khoán sớm kết thúc giai đoạn đi ngang tích lũy để vào nhịp tăng mới

Chỉ số chứng khoán cần vượt khỏi hẳn vùng điểm 1.360-1.365 điểm để tạo đà tăng mới. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Chỉ số chứng khoán cần vượt khỏi hẳn vùng điểm 1.360-1.365 điểm để tạo đà tăng mới. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Chỉ số chứng khoán cần vượt khỏi hẳn vùng điểm 1.360-1.365 điểm để tạo đà tăng mới. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top