Chứng khoán: Khối ngoại bán ròng không còn khiến thị trường “lo sợ”

Khối ngoại bán ròng không còn ảnh hưởng nhiều đến tâm lí nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Ảnh: Thế Lâm.
Khối ngoại bán ròng không còn ảnh hưởng nhiều đến tâm lí nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Ảnh: Thế Lâm.
Khối ngoại bán ròng không còn ảnh hưởng nhiều đến tâm lí nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top