Chủ tịch HĐQT và Kế toán trưởng Vietcombank "ôm vào" 10.000 CP VCB

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành
Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành
Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top