Chủ tịch Asanzo vướng nghi vấn bán hàng Trung Quốc đội lốt Việt là ai?

Ông Phạm Văn Tam - Chủ tịch Asanzo . Ảnh: Thành Nguyễn (VNE)
Ông Phạm Văn Tam - Chủ tịch Asanzo . Ảnh: Thành Nguyễn (VNE)
Ông Phạm Văn Tam - Chủ tịch Asanzo . Ảnh: Thành Nguyễn (VNE)
Lên top