Chính sách miễn giảm thuế - “cần câu” để doanh nghiệp, cá nhân vực dậy

Việc miễn giảm các loại thuế, phí có thể tạo nguồn lực tài chính để doanh nghiệp, cá nhân duy trì và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. (Ảnh chụp trước khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại). Ảnh: Hải Nguyễn
Việc miễn giảm các loại thuế, phí có thể tạo nguồn lực tài chính để doanh nghiệp, cá nhân duy trì và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. (Ảnh chụp trước khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại). Ảnh: Hải Nguyễn
Việc miễn giảm các loại thuế, phí có thể tạo nguồn lực tài chính để doanh nghiệp, cá nhân duy trì và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. (Ảnh chụp trước khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại). Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top